Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Wola > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, która działa na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 • Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. J. Bema 91 w Warszawie.
 • Ośrodkiem kieruje Dyrektor. Zgodnie z zapisem w Statucie OPS odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Zadania te realizuje przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy działa
  w szczególności na podstawie:

  - statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXIX/918/2008 z dnia 17.04.2008 r. z późn. zm.

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.)

  - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1870)

  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 446)

  - ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2009, nr 95, poz. 787 ze zm.)

   - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 23)

  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1793)

  - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 645)

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 2164)

  - ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity
  Dz.U. 2016, poz. 546)

  - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1390)

  - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 697)

 • Ponadto szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora  Ośrodka Zarządzeniem nr 36/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie i regulamin

Schemat organizacyjny

 
 
Wprowadził BZMW/awojszko 01-09-2009
Aktualizujący bzmw/ext.a.pawlowska 15-05-2017
Zatwierdzający Filipiak-Wadas Olga 15-05-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2017
Liczba odwiedzin: 3871
Rejestr zmian